Waarom jij als zzp’er een positieve cashflow moet hebben

Waarom jij als zzp’er een positieve cashflow moet hebben

Wat is cashflow?

Cashflow is de beweging van geld in en uit een bedrijf gedurende een bepaalde periode. Het vertegenwoordigt het nettoresultaat van geld dat een bedrijf ontvangt van zijn klanten en het geld dat het bedrijf betaalt aan leveranciers, werknemers, belastingen en andere zakelijke uitgaven. Cashflow is dus het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van een bedrijf over een bepaalde periode.

Je hebt positieve en negatieve cashflow. Positieve cashflow betekent dat een bedrijf meer geld ontvangt dan het uitgeeft, terwijl negatieve cashflow betekent dat een bedrijf meer geld uitgeeft dan het ontvangt. Een positieve cashflow kan betekenen dat een bedrijf financieel gezond is en in staat is om te groeien, terwijl een negatieve cashflow kan duiden op financiële problemen en kan leiden tot faillissement als het niet wordt aangepakt.


Welke soorten cashflow zijn er voor mij?

Operationele Cashflow: Dit is de cashflow die ontstaat uit de kernactiviteiten van de onderneming, zoals de verkoop van producten of diensten. Operationele cashflow is een belangrijke indicator voor de financiële gezondheid van de onderneming omdat het aangeeft hoeveel cash de onderneming genereert uit haar activiteiten.

Financiële Cashflow: Dit is de cashflow die ontstaat uit financiële activiteiten, zoals het aangaan van leningen, het uitgeven of inkopen van eigen aandelen of het betalen van dividend aan aandeelhouders. Financiële cashflow kan zowel positief als negatief zijn, afhankelijk van of er geld wordt geïnvesteerd in of geld wordt ontvangen uit financieringsactiviteiten.

 

Waarom is cashflow belangrijk voor zzp'ers?

Cashflow is vooral belangrijk voor zzp'ers omdat ze vaak geen grote reserves hebben om op terug te vallen. Als zzp'er ben je verantwoordelijk voor alle zakelijke uitgaven en inkomsten, en heb je geen vast salaris of andere financiële zekerheid. Als je cashflow negatief is, kan dat ernstige gevolgen hebben voor je bedrijf en persoonlijke financiën.

Hieronder zijn enkele redenen waarom cashflow belangrijk is voor zzp'ers:

 1. Betalen van rekeningen en uitgaven: Als zzp'er moet je vaak investeren in je bedrijf, bijvoorbeeld door het kopen van apparatuur of het inhuren van personeel. Daarnaast heb je ook nog persoonlijke uitgaven zoals huur, boodschappen enzovoort. Een goede cashflow is daarom belangrijk om al deze uitgaven te kunnen betalen.
 2. Zekerheid en stabiliteit: Een gezonde cashflow zorgt voor zekerheid en stabiliteit in het bedrijf. Als je als zzp'er voldoende geld hebt om de lopende rekeningen te betalen en de nodige investeringen te doen, heb je meer kans om succesvol te zijn en te groeien.
 3. Flexibiliteit: Een positieve cashflow biedt flexibiliteit om te reageren op onverwachte situaties. Als je bijvoorbeeld een klant verliest of als er onverwachte uitgaven zijn, dan kan een goede cashflow helpen om deze situaties op te vangen.
 4. Investeringen in de toekomst: Als zzp'er is het belangrijk om te investeren in de toekomst, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Een positieve cashflow maakt het mogelijk om deze investeringen te doen.
 5. Kredietwaardigheid: Een positieve cashflow verbetert de kredietwaardigheid van een zzp'er. Als je bijvoorbeeld een lening wilt afsluiten om te investeren in je bedrijf, dan is een goede cashflow een belangrijke factor die kredietverstrekkers zullen overwegen bij het nemen van een beslissing.

Kortom, een gezonde cashflow is cruciaal voor het succes en de groei van een zzp'er. Het biedt zekerheid, stabiliteit, flexibiliteit en de mogelijkheid om te investeren in de toekomst. Het is daarom belangrijk om de cashflow regelmatig te monitoren en zo nodig maatregelen te nemen om deze te verbeteren.


Hoe kun je cashflow beheren als zzp'er?

Er zijn verschillende manieren waarop zzp'ers hun cashflow kunnen beheren om hun bedrijf financieel gezond te houden:

 1. Maak duidelijke afspraken: Leg betalingstermijnen schriftelijk vast en zorg dat jij en de opdrachtgever hier beide voor tekenen zodat jij als zzp'er niet in de problemen komt met betalingen.
 2. Houd je financiën bij: Het is belangrijk om een goed overzicht te hebben van inkomsten en uitgaven om te weten waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat. Dit kan helpen om beslissingen te nemen over waar je geld naartoe moet gaan en waar je eventueel kunt besparen.
 3. Factureer op tijd: Het is belangrijk om facturen op tijd te versturen en ervoor te zorgen dat klanten deze ook op tijd betalen. Dit kan helpen om de cashflow op peil te houden en het verminderen van de kans op onbetaalde facturen.
 4. Maak betalen gemakkelijk: Bied meerdere betaalopties en zorg dat het betaalproces gemakkelijk verloopt, hierdoor haken er geen klanten af bij een ingewikkeld betalingsproces.
 5. Verlaag je uitgaven: Het is belangrijk om kritisch te kijken naar je zakelijke uitgaven en te bepalen waar je kunt besparen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van je dienstverlening. Bijvoorbeeld door te kijken naar abonnementen die je niet gebruikt of door te onderhandelen over de prijs van producten en diensten die je gebruikt.
 6. Houd rekening met seizoensgebonden fluctuaties: Als zzp'er kan het zijn dat je in bepaalde maanden meer of minder inkomsten hebt. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij het opstellen van je budget en het beheren van je cashflow.
 7. Maak gebruik van kredietlijnen: Als je verwacht dat je in de nabije toekomst meer geld nodig zult hebben dan dat er binnenkomt, kan het nuttig zijn om een kredietlijn te openen. Dit kan helpen om tijdelijke cashflowproblemen op te lossen.
 8. Overweeg factoring: Factoring is het proces waarbij je je facturen verkoopt aan een factoringbedrijf voor een bepaald percentage van de totale factuurwaarde. Dit kan je helpen om onmiddellijk cashflow te genereren in plaats van te wachten op betaling van klanten.
 9. Plan voor onvoorziene uitgaven: Zelfs als je een goed overzicht hebt van je uitgaven, kunnen er altijd onvoorziene kosten optreden. Het is belangrijk om een buffer te hebben voor deze onvoorziene uitgaven om te voorkomen dat je in de problemen komt.

 

Hoe bereken je Cashflow?

Er zijn twee methoden om cashflow te berekenen: de directe methode en de indirecte methode. De directe methode berekent de cashflow door alle inkomsten en uitgaven van een onderneming te registreren. De indirecte methode berekent de cashflow door de winst- en verliesrekening aan te passen voor niet-kasstromen zoals afschrijvingen, voorzieningen en belastingen.

Hieronder volgt een voorbeeld van hoe de directe methode kan worden gebruikt om de cashflow van een onderneming te berekenen: 

Cashflow = Inkomsten - Uitgaven


Inkomsten:

 • Verkopen: €100.000
 • Rentebaten: €5.000

Totaal inkomsten: €105.000

Uitgaven:

 • Loonkosten: €40.000
 • Huur: €10.000
 • Inkoopwaarde van verkochte goederen: €30.000
 • Marketingkosten: €5.000
 • Rentelasten: €2.000
 • Belastingen: €8.000

Totaal uitgaven: €95.000

Cashflow = €105.000 - €95.000 = €10.000

Dit betekent dat de onderneming een positieve cashflow heeft van €10.000.

 

Conclusie

In essentie is cashflow de levensader van een bedrijf, en het is daarom cruciaal voor zzp'ers om een goede grip te hebben op hun cashflow. Door je financiën bij te houden, tijdig te factureren en te betalen, je uitgaven te verlagen waar mogelijk en rekening te houden met seizoensgebonden fluctuaties, kun je als zzp'er je cashflow op peil houden en een solide basis creëren voor toekomstige groei

Reactie plaatsen