wat-is-operationele-cashflow

Wat is operationele cashflow?

Operationele cashflow is de geldstroom die wordt gegenereerd uit de kernactiviteiten van een bedrijf, zoals de verkoop van goederen en diensten. Het is de geldstroom die een bedrijf genereert uit zijn dagelijkse activiteiten, zonder rekening te houden met investeringen of financieringsactiviteiten. Operationele cashflow is een belangrijke indicator voor de financiële gezondheid van een bedrijf, omdat het laat zien hoe goed een bedrijf in staat is om geld te verdienen uit zijn kernactiviteiten.


Berekenen van de operationele cashflow

Om de operationele cashflow te berekenen, begint men met de nettowinst van een bedrijf en voegt daarbij de afschrijvingskosten en de veranderingen in het werkkapitaal toe. Afschrijvingskosten zijn kosten die worden gemaakt voor het gebruik van bedrijfsmiddelen, zoals gebouwen, machines en voertuigen, en worden geleidelijk over de levensduur van deze activa afgeschreven. Veranderingen in het werkkapitaal zijn veranderingen in de hoeveelheid geld die een bedrijf nodig heeft om zijn dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals veranderingen in de voorraden, debiteuren en crediteuren.


Positieve en negatieve cashflow

Een positieve operationele cashflow betekent dat een bedrijf meer geld ontvangt uit zijn operationele activiteiten dan dat het uitgeeft. Dit is een gezonde situatie, omdat het betekent dat het bedrijf in staat is om zijn dagelijkse activiteiten te financieren zonder extra financiering of investeringen. Een negatieve operationele cashflow betekent dat een bedrijf meer geld uitgeeft aan zijn operationele activiteiten dan het ontvangt. Dit kan duiden op een probleem, omdat het betekent dat het bedrijf niet in staat is om zijn dagelijkse activiteiten te financieren zonder extra financiering of investeringen.


Wat geeft een positieve operationele cashflow aan?

In het algemeen wordt een positieve operationele cashflow gezien als een teken van financiële gezondheid en stabiliteit. Het geeft aan dat een bedrijf in staat is om zijn verplichtingen na te komen en mogelijkheden heeft om te investeren in groei en ontwikkeling. Aan de andere kant kan een negatieve operationele cashflow duiden op financiële problemen en kan dit leiden tot cashflowproblemen, liquiditeitsproblemen en zelfs faillissement. Daarom is het belangrijk om de operationele cashflow regelmatig te monitoren en te evalueren bij het nemen van investeringsbeslissingen of het beoordelen van de financiële gezondheid van een bedrijf.

Reactie plaatsen