wat-is-financiele-cashflow

Wat is financiële cashflow?

20 maart 2023

Financiële cashflow is een belangrijk financieel concept dat vaak wordt gebruikt om de financiële gezondheid van een bedrijf of organisatie te meten. Het geeft aan hoeveel geld er binnenkomt en uitgaat gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar.


Welke inkomende en uitgaande geldstromen zijn er?

Financiële cashflow is het verschil tussen de inkomende en uitgaande geldstromen van een bedrijf. Deze inkomende geldstromen omvatten bijvoorbeeld de verkoop van producten of diensten, leningen, investeringen en andere soorten inkomsten. Aan de andere kant omvatten uitgaande geldstromen kosten zoals lonen en salarissen, belastingen, huur, rentebetalingen op schulden, aankopen van grondstoffen enzovoort.


Berekenen van financiële cashflow

Om de financiële cashflow te berekenen, wordt de som van alle inkomende geldstromen van de som van alle uitgaande geldstromen afgetrokken. Het resultaat van deze berekening geeft aan of een bedrijf of organisatie in een bepaalde periode meer geld heeft ontvangen dan uitgegeven, of juist andersom.


Positieve of negatieve financiële cashflow?

Een positieve financiële cashflow betekent dat er meer geld binnenkomt dan uitgaat. Dit kan een indicatie zijn van financiële stabiliteit en groei. Een negatieve financiële cashflow betekent daarentegen dat er meer geld uitgaat dan binnenkomt. Dit kan een indicatie zijn van financiële moeilijkheden en kan erop wijzen dat een bedrijf of organisatie meer schulden heeft dan het kan aflossen.


Verschil tussen positieve cashflow en winst

Het is belangrijk om op te merken dat de financiële cashflow niet hetzelfde is als de winst van een bedrijf. Het is mogelijk dat een bedrijf winst maakt, maar toch een negatieve financiële cashflow heeft als er bijvoorbeeld veel geld wordt uitgegeven aan investeringen en andere uitgaven. Het omgekeerde is ook mogelijk: een bedrijf kan verlies maken, maar toch een positieve financiële cashflow hebben als er bijvoorbeeld veel geld binnenkomt uit investeringen of leningen. Daarom is het belangrijk om beide indicatoren te gebruiken bij het evalueren van de financiële gezondheid van een bedrijf of organisatie.

Reactie plaatsen