wat-is-de-ebitda

Wat is de EBITDA?

EBITDA staat voor "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization" (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) en is een financiële maatstaf die veel gebruikt wordt in de bedrijfswereld. Het is een maatstaf voor de operationele winstgevendheid van een bedrijf, omdat het de winst meet voordat rentelasten, belastingen, afschrijvingen en amortisatie worden afgetrokken.


Berekenen van de EBITDA

EBITDA wordt berekend door de operationele winst van een bedrijf (ook wel Earnings Before Interest and Taxes of EBIT genoemd) te nemen en daar de afschrijvingen en amortisatiekosten bij op te tellen. Deze berekening ziet er als volgt uit:

 

EBITDA = EBIT + afschrijvingen + amortisatie


Waarvoor nuttig?

EBITDA is vooral nuttig bij het vergelijken van bedrijven in dezelfde branche, omdat het de financiële prestaties van een bedrijf meet zonder de invloed van financiële factoren zoals belastingen en rentelasten. Het is ook nuttig bij het evalueren van bedrijven met hoge investeringskosten, zoals de technologie-industrie, waarbij de afschrijvingen en amortisatiekosten een belangrijke rol spelen.

EBITDA is echter geen officiële maatstaf volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS) en de Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), die de regels vastleggen voor de financiële rapportage van bedrijven. Sommige critici van EBITDA beweren dat het een vertekend beeld kan geven van de werkelijke winstgevendheid van een bedrijf, omdat het geen rekening houdt met belangrijke factoren zoals belastingen en afschrijvingen.

Ondanks de kritiek wordt EBITDA nog steeds veel gebruikt in de bedrijfswereld en is het een nuttig hulpmiddel bij het analyseren van de financiële prestaties van een bedrijf. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat het niet de enige maatstaf is die moet worden gebruikt bij het beoordelen van de financiële gezondheid van een bedrijf, en dat het belangrijk is om een breed scala aan financiële en niet-financiële factoren te overwegen bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Reactie plaatsen