BTW-verlegd werken in de bouwsector: Alles wat u moet weten

BTW-verlegd werken in de bouwsector: Alles wat u moet weten

BTW-verlegd is een term die verwijst naar een specifieke regeling binnen het systeem van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW). Het houdt in dat de verantwoordelijkheid voor het afdragen van BTW wordt verschoven van de leverancier naar de afnemer van goederen of diensten. Deze regeling wordt veelal toegepast in zakelijke transacties tussen BTW-plichtige ondernemers. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat BTW-verlegd is, hoe bekend het is en hoe het in zijn werk gaat.


Wat is BTW-verlegd?

BTW-verlegd, ook wel bekend als de verleggingsregeling, is een mechanisme dat de verantwoordelijkheid voor het afdragen van BTW verplaatst van de leverancier naar de afnemer in bepaalde situaties. Normaal gesproken is de leverancier verplicht om BTW in rekening te brengen en deze af te dragen aan de belastingdienst. Bij BTW-verlegd werken echter, wordt de BTW-verplichting overgedragen aan de afnemer, die verantwoordelijk is voor het berekenen en afdragen van de BTW in zijn eigen belastingaangifte.


Wanneer wordt BTW-verlegd toegepast?

BTW-verlegd wordt voornamelijk toegepast in specifieke situaties, zoals:

  • Bouw en constructie: Bij het inhuren van aannemers, onderaannemers en bouwbedrijven kan BTW-verlegd worden toegepast, met name in de bouw- en constructiesector.
  • Installatie- en reparatiediensten: Als een BTW-plichtige ondernemer installatie- of reparatiediensten inkoopt, kan BTW-verlegd van toepassing zijn.
  • Telecommunicatiediensten: In sommige gevallen kan BTW-verlegd worden toegepast op telecommunicatiediensten, zoals de installatie van telefoonlijnen of netwerkinfrastructuur.
  • Handel in gebruikte goederen: Bij de handel in gebruikte goederen kan BTW-verlegd worden toegepast tussen BTW-plichtige verkopers.


Hoe werkt BTW-verlegd?

Laten we een voorbeeld gebruiken om de werking van BTW-verlegd te illustreren:

Stel je voor dat een ICT-bedrijf, XYZ IT Solutions BV, een opdracht krijgt van een bouwbedrijf, ABC Bouw BV, om computersystemen te installeren in een nieuw kantoorpand. In dit geval is zowel XYZ IT Solutions BV als ABC Bouw BV btw-plichtig.

IT Solutions BV stuurt een factuur naar ABC Bouw BV met daarop vermeld dat BTW-verlegd van toepassing is. De factuur bevat geen BTW-bedrag. ABC Bouw BV is vervolgens verplicht om de BTW te berekenen en af te dragen in zijn eigen BTW-aangifte. Het bedrag dat vermeld staat als BTW op de factuur van IT Solutions BV is niet verschuldigd aan IT Solutions BV. In plaats daarvan wordt het verrekend in de BTW-aangifte van ABC Bouw BV.

Deze werkwijze vereenvoudigt de administratieve processen en helpt belastingfraude te voorkomen. Het zorgt ervoor dat de BTW correct wordt afgedragen en voorkomt dat BTW meerdere keren wordt betaald in de keten van leveranciers.


Belangrijke punten om te overwegen bij BTW-verlegd werken:

  • Controleer de BTW-status: Zorg ervoor dat zowel de leverancier als de afnemer btw-plichtig zijn en beschikken over geldige BTW-nummers voordat u BTW-verlegd toepast.
  • Duidelijke vermelding op facturen: Het is essentieel dat facturen duidelijk vermelden dat BTW-verlegd wordt toegepast, inclusief de reden voor de verlegging. Dit helpt bij het voldoen aan de vereisten van de belastingdienst.
  • Bewaar relevante documentatie: Het is belangrijk om alle relevante documenten, zoals contracten, facturen en correspondentie, goed te bewaren. Dit dient als bewijsmateriaal in het geval van een belastingcontrole.
  • Correcte verwerking in BTW-aangifte: Als afnemer moet u de verlegde BTW opnemen in uw eigen BTW-aangifte. Zorg ervoor dat u de juiste bedragen rapporteert en voldoet aan de regels en voorschriften van de belastingdienst.


BTW-verlegd is een regeling binnen het BTW-systeem waarbij de verantwoordelijkheid voor het afdragen van BTW wordt verschoven van de leverancier naar de afnemer. Het wordt toegepast in specifieke situaties, zoals bouw- en installatiewerkzaamheden, telecommunicatiediensten en handel in gebruikte goederen. Door BTW-verlegd toe te passen, worden administratieve processen vereenvoudigd en wordt belastingfraude verminderd.

Het is van cruciaal belang om de BTW-status van betrokken partijen te controleren, duidelijk te vermelden dat BTW-verlegd wordt toegepast, relevante documentatie te bewaren en de verlegde BTW correct te verwerken in de BTW-aangifte. Raadpleeg altijd de belastingdienst of een fiscaal adviseur voor specifieke richtlijnen en regelgeving met betrekking tot BTW-verlegd werken in uw rechtsgebied. Door de juiste procedures te volgen, kunt u voldoen aan de BTW-vereisten en potentiële problemen voorkomen.

Reactie plaatsen