Geld besparen als zzp’er en voorbereiden op je aangifte inkomstenbelasting van 2023

Geld besparen als zzp’er en voorbereiden op je aangifte inkomstenbelasting van 2023

Het einde van 2023 nadert, en als zzp'er is het cruciaal om je bedrijf voor te bereiden op het afsluiten van het jaar. Hier zijn enkele belangrijke belastingtips om geld te besparen en goed voorbereid te zijn op de aangifte van de inkomstenbelasting van 2023.


Btw-aangifte Q4 2023

  • De Uiterste Datum Btw-aangifte Q4 2023: 31 januari 2024. Zorg ervoor dat je de aangifte tijdig indient om boetes en mogelijke problemen te voorkomen. Vergeet niet dat het cruciaal is om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot btw-aangifte.
  • De uiterste betaaldatum voor btw Q4 is 31 januari 2024. Zorg er voor dat je een duidelijk overzicht hebt van wat je verdient hebt in het laatste kwartaal van 2024 en wat je aan belasting moet gaan betalen. Hierdoor kom je niet in de geld problemen en kun jij je voorbereiden op een goede start van het nieuwe jaar.


Aangifte Inkomstenbelasting 2023

Vanaf 1 maart 2024 kun je online aangifte doen over het jaar 2023

  • De exacte uiterste inleverdatum wordt meestal niet vermeld, maar traditioneel is de deadline op 1 mei van het jaar volgend op het belastingjaar. Houd de officiële communicatie van de Belastingdienst in de gaten voor specifieke deadlines.
  • Betaling Inkomstenbelasting 2023: Het betalen van de verschuldigde belasting moet op tijd gebeuren, maar de exacte betaaldatum wordt niet specifiek vermeld. Zorg ervoor dat je de betalingsinstructies op het aanslagbiljet volgt. Als je het niet red om voor 1 mei te betalen, kan je uitstel vragen voor de betaling. Dit moet uiterlijk voor 1 mei gebeuren.


Kilometervergoeding / Kilometerregistratie

In 2023 is de kilometer vergoeding € 0,21 per kilometer. Dit noteer je in je administratie, zodat je dit bij de belastingaangifte af kan trekken van je opbrengst. Hiervoor dien je wel het volgende bij te houden:

  • Datum van de rit
  • Begin en eindstand van de kilometerteller per rit
  • Begin en eindlocatie van vertrek en aankomst

Voor 2024 is de kilometervergoeding € 0,23 per kilometer. Zorg ervoor dat je dit goed meeneemt in je administratie. Het scheelt je aan het eind van het jaar namelijk geld!


Zelfstandigenaftrek

In 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 5.030. Dit is het bedrag dat zelfstandige ondernemers mogen aftrekken van hun winst bij de berekening van de inkomstenbelasting. De zelfstandigenaftrek is een belangrijk fiscaal voordeel voor ondernemers en draagt bij aan het verminderen van de belastingdruk.

Het is essentieel voor zelfstandige ondernemers om op de hoogte te zijn van de hoogte van de zelfstandigenaftrek, aangezien dit van invloed is op hun fiscale verplichtingen en financiële planning. Het bedrag van € 5.030 is vastgesteld voor het jaar 2023 en zal in 2024 verlaagd worden naar € 3.750.


MKB vrijstelling

In 2023 bedraagt de MKB-winstvrijstelling 14% van de behaalde winst uit één of meer ondernemingen. Dit betekent dat ondernemers over dat percentage van hun winst geen belasting hoeven te betalen. De mkb-winstvrijstelling verlaagt dus het belastbare bedrag en is een fiscaal voordeel voor midden- en kleinbedrijven.

Om de mkb-winstvrijstelling toe te passen, moet je eerst de zelfstandigenaftrek van de winst aftrekken en vervolgens 14% van de overgebleven winst nemen.


Investeer en profiteer

Wanneer je investeringen boven €450 doet, dien je deze op de balans te activeren. Hierbij registreer je de investering als bezitting, waarna je erop afschrijft.

Ons gesprek met boekhouders bracht de tip voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) naar voren. Dit is een fiscale aftrekpost voor zzp'ers en ondernemers die investeren in hun bedrijf. Voor deze aftrek dien je tussen de €2.601 en €353.973 (2023) te investeren. Indien je bijvoorbeeld €2.000 hebt geïnvesteerd in het afgelopen boekjaar, kom je niet in aanmerking voor de aftrek.

Overweeg je een extra investering, bijvoorbeeld in januari of februari? Het loont de moeite deze naar voren te halen. Als je de investering nog in het huidige boekjaar doet en het bedrag is groter dan €2.601, kun je gebruikmaken van de aftrek. Hierbij mag je direct 28% van het totale investeringsbedrag opvoeren als aftrekpost, wat resulteert in aanzienlijk lagere belastingkosten.

Let op: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is afhankelijk van het exacte investeringsbedrag. Op de website van de Belastingdienst vind je een handige tabel met alle bedragen, percentages en aftrek.


Verschuif omzet naar het volgende jaar

Het is essentieel om de omzet te registreren in het boekjaar waarin je aan een opdracht werkt. Voor opdrachten die in december worden uitgevoerd, heb je de mogelijkheid om tot halverwege de daaropvolgende maand, dus in januari, te factureren. Hierdoor kun je de omzet van december doorschuiven naar het volgende jaar, waardoor deze in het volgende boekjaar wordt opgenomen. Opmerkelijk is dat je deze omzet nu niet hoeft mee te nemen in de jaarafsluiting.

Belangrijk: Als je van plan bent om de omzet van december naar het volgende jaar te verplaatsen, dien je de factuur pas in januari op te stellen. Alleen op die manier wordt de omzet geboekt in het volgende boekjaar.


Bereken een ruwe schatting van je inkomstenbelasting

Maak gebruik van de jaarafsluiting om vooraf een schatting te maken van de verwachte inkomstenbelasting. Heb je dit jaar al aangifte inkomstenbelasting gedaan? Gebruik dan de bedragen en percentages uit die aangifte als referentie om een idee te krijgen van wat je nu kunt verwachten.

Bereken het geschatte bedrag dat je waarschijnlijk moet betalen. Verminder dit met eventuele voorbelasting die je maandelijks aan de Belastingdienst hebt betaald. Een alternatief is het vergelijken van het te betalen bedrag met het bedrag dat je apart hebt gezet voor belastingdoeleinden. Door deze stappen te volgen, voorkom je onaangename verrassingen en zorg je ervoor dat je niet onverwacht veel moet bijbetalen.


De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet

Bij het indienen van de inkomstenbelasting bereken je niet alleen de feitelijke belasting, maar ook een bijdrage aan de Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze bijdrage is in 2023 maximaal €3.635,71. Dit bedrag komt voort uit een bijdrage van 5,43% over het maximumbijdrage-inkomen van €66.956.


Nu weet jij als zzp’er waar je de maand december aan moet denken om geld te besparen en voorbereid te zijn op de aangifte van de inkomstenbelasting van 2023.


Let op: Femi Works is in week 52 gesloten!


Reactie plaatsen