wat-is-een-belsoten-vennootschap

Wat is een besloten vennootschap?

Een besloten vennootschap (BV) is een juridische entiteit die in veel landen wordt gebruikt als een populaire zakelijke entiteit. Het is een type bedrijf dat wordt gevormd door aandeelhouders die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de onderneming en het verdelen van de winst. In dit artikel zullen we de belangrijkste kenmerken van een besloten vennootschap, de voordelen en nadelen en de stappen die nodig zijn om er een op te zetten, bespreken.


Kenmerken van een besloten vennootschap

Een BV is een aparte juridische entiteit die wordt opgericht door minimaal één aandeelhouder, die kan fungeren als directeur of bestuurder van de onderneming. Het grootste verschil tussen een BV en een eenmanszaak is dat de eigenaar van een eenmanszaak persoonlijk verantwoordelijk is voor de schulden van de onderneming, terwijl de aansprakelijkheid van een BV beperkt is tot het kapitaal dat in de onderneming is gestoken.

Andere belangrijke kenmerken van een BV zijn onder meer:

 • Een BV heeft een eigen rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat het als een aparte juridische entiteit wordt beschouwd. Dit betekent dat het bedrijf bijvoorbeeld contracten kan sluiten en aanklachten kan indienen of aangeklaagd kan worden.
 • De aandelen van een BV worden niet publiekelijk verhandeld op de beurs, in tegenstelling tot een beursgenoteerd bedrijf. Aandelen worden in plaats daarvan verhandeld tussen particuliere partijen.
 • Er is geen minimumkapitaal vereist om een BV op te richten, maar er moet wel een financieel plan worden opgesteld om de financiële levensvatbaarheid van het bedrijf aan te tonen.
 • Er moet een directeur of bestuurder worden aangesteld die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van het bedrijf.
 • Het kapitaal van een BV wordt verdeeld in aandelen, die elk een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Aandeelhouders hebben alleen recht op het bedrag dat ze hebben geïnvesteerd in de onderneming en hebben geen persoonlijke aansprakelijkheid voor de schulden van het bedrijf.
 • Een BV moet een jaarrekening opstellen en deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit geeft inzicht in de financiële positie van het bedrijf en is bedoeld om transparantie te bevorderen.


Voordelen en nadelen van een besloten vennootschap

Er zijn verschillende voordelen en nadelen verbonden aan het oprichten van een besloten vennootschap. Hieronder worden enkele van de belangrijkste punten besproken:

Voordelen:

 • Beperkte aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag dat ze hebben geïnvesteerd in de onderneming. Dit betekent dat persoonlijke bezittingen van de aandeelhouders niet in beslag kunnen worden genomen om eventuele schulden van de onderneming te dekken.
 • Professionele uitstraling: Een BV heeft een professionelere uitstraling dan een eenmanszaak en kan hierdoor meer vertrouwen wekken bij klanten en partners.
 • Mogelijkheden voor groei: Een BV kan meer mogelijkheden bieden voor groei, omdat het eenvoudiger is om investeerders aan te trekken en financiering te verkrijgen dan bij een eenmanszaak.
 • Belastingvoordelen: BV's hebben vaak toegang tot meer belastingvoordelen dan eenmanszaken, omdat ze als aparte entiteit worden beschouwd.


Nadelen:

 • Oprichtingskosten: Het oprichten van een BV kan duurder zijn dan het oprichten van een eenmanszaak vanwege de administratieve en juridische kosten die hiermee gepaard gaan.
 • Beperkte controle: Als aandeelhouder heb je minder controle over de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming dan bij een eenmanszaak, omdat er meerdere aandeelhouders zijn die beslissingen nemen.
 • Jaarlijkse verplichtingen: BV's hebben jaarlijkse verplichtingen zoals het opstellen van een jaarrekening en het deponeren hiervan bij de Kamer van Koophandel. Dit kan administratieve lasten met zich meebrengen.


Stappen om een besloten vennootschap op te richten

Als je een BV wilt oprichten, moet je een aantal stappen doorlopen:

 1. Financieel plan opstellen: Je moet een financieel plan opstellen om de financiële levensvatbaarheid van het bedrijf aan te tonen.
 2. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel: Je moet je bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel en hierbij aangeven dat het om een BV gaat.
 3. Oprichtingsakte opstellen: Je moet een oprichtingsakte opstellen waarin onder andere de statuten van het bedrijf staan beschreven.
 4. Aandeelhoudersovereenkomst opstellen: Het kan verstandig zijn om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen waarin afspraken staan over bijvoorbeeld de verdeling van winst en besluitvorming binnen het bedrijf.
 5. Inschrijven bij de Belastingdienst: Je moet je bedrijf inschrijven bij de Belastingdienst en een btw-nummer aanvragen.
 6. Kapitaal inbrengen: Je moet minimaal één euro inbrengen als startkapitaal voor de BV.
 7. Bankrekening openen: Je moet een zakelijke bankrekening openen op naam van de BV.

 

Reactie plaatsen