Missie vissie Femi Works

Wat is een missie / visie statement?

Wat is een Missie

De missie van een bedrijf is een beknopte uiteenzetting van het doel en de reden van het bestaan van het bedrijf. Het beschrijft de kernwaarden, doelstellingen en strategieën van het bedrijf en kan fungeren als een leidraad voor het nemen van beslissingen op alle niveaus van de organisatie.

Een missieverklaring kan verschillende elementen bevatten, zoals:

 • Het identificeren van de kernactiviteit van het bedrijf en hoe het waarde toevoegt aan de klanten.
 • De visie op de toekomst van het bedrijf en de doelen die het wil bereiken.
 • De waarden en normen die het bedrijf wil naleven en uitdragen, zoals integriteit, duurzaamheid en innovatie.
 • De doelgroep die het bedrijf wil bedienen en hoe het zich onderscheidt van concurrenten.
 • De maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf en hoe het bijdraagt aan een betere wereld.

Een missie kan helpen om de richting van het bedrijf te bepalen en zorgen voor een gevoel van richting en gemeenschappelijke doelen onder medewerkers. Het kan ook fungeren als een leidraad voor het ontwikkelen van strategieën en het nemen van beslissingen op alle niveaus van de organisatie.


Wat is een Visie

De visie van een bedrijf is een toekomstgerichte verklaring die de gewenste toekomstige staat of richting van het bedrijf beschrijft. Het beschrijft hoe het bedrijf eruit zou zien als het zijn doelstellingen zou bereiken en zijn missie zou vervullen. Het kan dienen als een inspiratie voor medewerkers en belanghebbenden om het bedrijf te leiden en te helpen bij het maken van strategische beslissingen.

Een visieverklaring kan verschillende elementen bevatten, zoals:

 • De gewenste positie van het bedrijf in de markt en de sector.
 • De toekomstige doelstellingen van het bedrijf en hoe het zich zal ontwikkelen.
 • De veranderingen die het bedrijf wil brengen in de wereld.
 • De manier waarop het bedrijf de maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich neemt.
 • De manier waarop het bedrijf zich wil onderscheiden van de concurrentie.

Een visie kan bijdragen aan het bepalen van de richting van het bedrijf en zorgen voor een gevoel van richting en gemeenschappelijke doelen onder medewerkers. Het kan ook fungeren als een leidraad voor het ontwikkelen van strategieën en het nemen van beslissingen op alle niveaus van de organisatie.


Formuleren van je missie en visie

Een missie en visie zijn belangrijk voor een bedrijf omdat ze de kernwaarden, doelstellingen en toekomstplannen van het bedrijf weergeven. Dit kan best moeilijk zijn om te maken, hier vind je een manier om je missie en visie te formuleren.


Waarom is het belangrijk?

Hier zijn een paar redenen waarom het hebben van een missie en visie belangrijk is:

 1. Richting en focus: Een missie en visie helpen een bedrijf om richting en focus te krijgen. Het geeft een duidelijk beeld van waar het bedrijf voor staat, wat het wil bereiken en hoe het dat wil doen.
 2. Identiteit en imago: Een missie en visie dragen bij aan de identiteit en het imago van een bedrijf. Het geeft klanten en medewerkers een idee van wat het bedrijf belangrijk vindt en waar het voor staat.
 3. Strategie en besluitvorming: Een missie en visie helpen bij het formuleren van de strategie en bij het nemen van beslissingen. Het biedt een referentiekader om te beoordelen of bepaalde acties en beslissingen in lijn zijn met de doelstellingen en waarden van het bedrijf.
 4. Motivatie en betrokkenheid: Een missie en visie kunnen medewerkers en andere belanghebbenden motiveren en betrekken bij het bedrijf. Het geeft hen een gevoel van betrokkenheid bij de doelen van het bedrijf en kan bijdragen aan een gevoel van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.


Missie en visie van Femi Works

NOTE:     voorbeeld Missie en Visie Femi Work 


Reactie plaatsen