arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering die je beschermt tegen inkomensverlies als je door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken. Als je arbeidsongeschikt raakt, krijg je van de verzekeraar een uitkering om je inkomen te vervangen.


Waarom zou je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?

Als zelfstandig ondernemer of zzp’er ben je niet automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Als je niet kunt werken door ziekte of een ongeval, heb je geen recht op een uitkering vanuit de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), zoals werknemers in loondienst wel hebben. Dit kan betekenen dat je zonder inkomen komt te zitten, of dat je genoodzaakt bent om je bedrijf te stoppen.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt dan uitkomst. Met deze verzekering kun je je inkomen beschermen, zodat je ook bij ziekte of een ongeval verzekerd bent van een inkomen.


Hoe werkt een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, kies je een verzekeraar en een verzekering die bij je past. Dit betekent dat je bepaalt welk bedrag je wilt verzekeren, hoe lang je verzekerd wilt zijn en welke premie je wilt betalen. Hoe hoger het verzekerde bedrag en hoe langer de duur van de verzekering, hoe hoger de premie zal zijn.

Als je arbeidsongeschikt raakt, moet je dit melden bij de verzekeraar. Vervolgens zal de verzekeraar beoordelen of je daadwerkelijk arbeidsongeschikt bent en of je recht hebt op een uitkering. Dit kan betekenen dat er een medische keuring plaatsvindt of dat je andere bewijzen moet leveren van je arbeidsongeschiktheid.

Als je recht hebt op een uitkering, zal de verzekeraar een bedrag uitkeren om je inkomen te vervangen. Dit bedrag kan maandelijks of eenmalig zijn, afhankelijk van de afspraken die je hebt gemaakt met de verzekeraar. In sommige gevallen zal de verzekeraar ook ondersteuning bieden bij het vinden van ander werk of bij het re-integreren in je eigen werk.


Welke soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn er?

Er zijn verschillende soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Hieronder bespreken we de belangrijkste.

  1. Beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering Een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering keert alleen uit als je door ziekte of een ongeval niet meer je eigen beroep kunt uitoefenen. Als je ander werk kunt doen, krijg je geen uitkering.
  2. Passende arbeidsongeschiktheidsverzekering Een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering keert uit als je door ziekte of een ongeval niet meer je eigen beroep kunt uitoefenen, maar wel ander passend werk kunt doen. De definitie van passend werk kan verschillen per verzekeraar.
  1. Sommenverzekering Een sommenverzekering keert een vast bedrag uit bij arbeidsongeschiktheid, ongeacht of je wel of niet kunt werken. Dit bedrag is vooraf bepaald en staat los van je werkelijke inkomen.
  2. Combinatieverzekering Een combinatieverzekering combineert verschillende soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Zo kun je bijvoorbeeld een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering combineren met een sommenverzekering.


Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afhankelijk van verschillende factoren, zoals je leeftijd, beroep, gezondheid en het verzekerde bedrag en de duur van de verzekering. Over het algemeen geldt dat hoe hoger het verzekerde bedrag en hoe langer de duur van de verzekering, hoe hoger de premie zal zijn.

Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar wat je nodig hebt en wat je kunt betalen. Een onafhankelijk adviseur kan je hierbij helpen.


Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht voor zelfstandig ondernemers of zzp’ers. Het is echter wel aan te raden om een verzekering af te sluiten, zodat je verzekerd bent van inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Sommige beroepsgroepen zijn verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, zoals medisch specialisten en advocaten. Ook kan het zijn dat een opdrachtgever eist dat je als zzp’er een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt.

 

Reactie plaatsen