boekhouding femi

Boekhoud regelgeving

Wettelijke regelgeving

In Nederland zijn er wettelijke regels voor de boekhouding van zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers). ZZP'ers moeten namelijk een financiële administratie bijhouden en daarmee aantonen dat ze aan hun belastingverplichtingen voldoen.


Belangrijkste regels

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste regels:

  1. Wet op de omzetbelasting (WOB): deze wet stelt verplichtingen aan de boekhouding van ondernemers, zoals de verplichting om facturen bij te houden en om op te geven hoeveel omzetbelasting u moet betalen.
  2. Wet op de inkomstenbelasting (WIB): deze wet stelt verplichtingen aan de administratie en boekhouding voor zakelijke doeleinden, zoals de verplichting om uw inkomsten en uitgaven bij te houden.
  3. Boekhoudverplichting: ZZP'ers zijn verplicht om een administratie bij te houden die voldoet aan de boekhoudverplichting. Dit houdt in dat de administratie moet voldoen aan de gestelde eisen en regels.
  4. Belastingaangifte: ZZP'ers moeten elk jaar een belastingaangifte doen en daarbij gebruik maken van de gegevens uit hun financiële administratie.
  5. Archivering: ZZP'ers moeten hun administratie en belastingaangifte bewaard houden voor de Belastingdienst. Hoe lang de administratie bewaard moet worden, hangt af van de wet en de aard van het bedrijf.


Let op: de regels voor de boekhouding en belastingaangifte kunnen complex en gevolgen hebben voor uw bedrijfsresultaten. Het is daarom aan te raden om de hulp in te roepen van een professional, zoals een boekhouder of een accountant.

Reactie plaatsen